📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

مهمونی داریم چه مهمونی😃

✅قراره کلی خوش بگذرونیم

ی عالمه ماکارونی رنگی
ی عالمه توپای رنگی
ی عالمه ماشینای رنگی
و ی عالمه رنگ بازی

✅در فضایی شاد شاد 🥳🥳

✅یک ساعت تخلیه هیجانات
و کاهش وسواس و حساسیت

✅پذیرایی از مامانا و کوچولوهای مهربون
🍪🍪🍪🍪

✅کجا: صادقیه
✅کی : سه شنبه ١۶ بهمن
✅ساعت :

١۵-١۶⏰
گروه سنی :٢/۵_۴سال

١۶:٣٠-١٧:٣٠⏰
گروه سنی:
۴-۶سال

✅چی بیاریم :
ی دست لباس راحتی که قراره کثیفش کنیم و ی مامان پر انرژی 🤩
✅هزینه :۴٠٠٠٠تومان

خانه خلاقیت غرب تهران

✅جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام👇

کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران