کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک مهارتی خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی خانه خلاقیت غرب تهران

 :اهمیت و اهداف کارگاه

   در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه مهارتها در کودکان بسیار مورد توجه است

 چرا که رشد مهارتها شروع اساسی برای یادگیری مهارت های اصلی زندگی در آینده  کودکانمان

.است

بازی های مهارتی

بازی به کودکان اجازه می دهد تا در محدوده ایمن ، جهان اطراف خود را کاوش کرده و درک کنند

با کنترل داستان بازی و تخیل آنها به کنترل یادگیری خود ترغیب می شوند علاوه بر آن بازی های

مهارتی حرکتی در آنها فعالیت بدنی را تشویق میکند ، همچنین گفته می شود که بازی ها در اوایل

:کودکی از هر ۳ اصل اصلی رشد کودکی حمایت می کند

حمایت از روابط_

 توسعه مهارتهای اصلی زندگی_

 کاهش منابع استرس_

همچنین نشان داده شده که بازی ها به رشد مغز در دوران کودکی کمک می کند و نیز مهارت ها

.و هماهنگی حرکتی را در آنها تقویت می کند

:ویژه گروه سنی

۱-۱/۵ سال

۱/۵-۲ سال

۲-۲/۵ سال

۲/۵-۳/۵ سال 

 

جهت کسب اطلاعات:

۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

#کارگاه مادر و کودک

#کارگاه مادر و کودک ۳-۲ سال

#کارگاه مادر و کودک ۲-۱ سال

#خانه خلاقیت

#غرب تهران

#منطقه ۵

#مهد کودک خلاق

#مهد کودک غرب تهران

#پیش دبستانی غرب تهران

# پیش دبستان

#خانه خلاقیت غرب تهران

#بازی

#روانشناسی 

# فرزندپروری

#کودک خلاق

#خلاقیت