کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک ۳-۲ سال
کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک ۲_۱ ساله ها در خانه خلاقیت غرب تهران

اهمیت و اهداف کارگاه:

در اجرای برنامه های کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران رشد کودکان بسیار مد نظر قرار میگیرد.

بویژه رشد مهارتهای حرکتی که یکی از ۵ رشد اساسی در سنین پیش از دبستان محسوب میشود.

 

مهارتهای حرکتی

 رشد حرکتی به معنی رشد و تقویت استخوان ها ، ماهیچه ها و توانایی کودک در حرکت و لمس محیط

پیرامون خود است. رشد حرکتی کودک به دو دسته تقسیم می شود:

 

مهارتهای حرکتی خوب و مهارتهای حرکتی درشت

 

میتوان با تشخیص توالی کلی آن ، در توسعه مهارت های حرکتی کودک در هر سنی کمک نمود. از بدن

داخلی شامل سر ، گردن ، بازوها و پاها شروع می شود و سپس به سمت بدن خارجی مانند دست ها ،

پاها ، انگشتان دست و پا حرکت می کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هر کودک به

طور متفاوتی رشد می کند.باید مراقب بود که کودکان را از فعالیت هایی که نیاز به هماهنگی بیش از حد

چشم و دست دارند خسته یا ناامید نکنید. با پیشرفت مهارت های حرکتی خوب ، آنها قادر خواهند بود

طیف وسیع تری از فعالیتهای فیزیکی را انجام دهند .

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک بازی حرکتی خانه خلاقیت غرب تهران

ویژه گروه سنی :

۱-۱/۵ سال

۱/۵-۲ سال

۲-۲/۵ سال

۲/۵-۳/۵ سال 

 

جهت کسب اطلاعات:

۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

 

#خانه_خلاقیت_غرب_تهران

#کارگاه_مادر_و_کودک

#بازی_مهاتری

#بازی_حرکتی

#منطقه_۵

#مهدکودک_غرب_تهران

#پیش_دبستانی_غرب_تهران

#بازی_درمانی

#فرزندپروری

#آموزش_کودک

#روانشناسی_کودک