پرش لینک ها

کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادروکودک

گروه سنی: ۱۲-۶ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • ایجاد محیطی شاد و کودکانه
 • آموزش ماساژکودکان
 • فیتنس مادروکودک
 • برقراری ارتباط عاطفی بین مادرو کودک
 • تحریک مناسب حواس
 • آموزش مهارت های فرزندپروری/روانشناسی کودک/تربیت کودک
 • آموزش تربیت کودک خلاق
 • ایجاد محیطی صمیمی میان مادران در راستای تبادل نظرات و تجربیات تحت نظارت کارشناس
 • تقویت سیستم یکپارچگی حسی_حرکتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰


کارگاه مادروکودک بازی مهارتی_حرکتی

بازی و آموزش

گروه سنی:

۱۲-۱۸ ماه 

۱۸-۲۴ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • ایجاد ارتباط عاطفی میان مادرو کودک
 • ایجادفضای شاد ویادگیری شادی کردن
 • تقویت حواس پنج گانه
 • تقویت عضلات ریز و درشت
 • زمینه سازی در راستای تقویت مهارتهی حرکتی
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم و پا
 • تجربه حضور در محیط همسالان
 • از بین رفتن ترس حضور در جمع گروهی
 • آموزش و تجربه مهارتهی فرزندپروری/تربیت کودک
 • پیشگیری از اضطراب جدایی در کودکان
 • ایجاد موقعیت برای مشاهده و تقویت خلاقیت

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

 


کارگاه مادرو کودک بازی موسیقی

گروه سنی:

کارگاه مادروکودک

۱۲-۱۸ ماه 

۱۸-۲۴ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت هوش موسیقیایی
 • تقویت دقت و تمرکز
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم با ریتم
 • شناخت ریتم های موسیقیایی
 • تقویت حس مشارکت و همکاری
 • تقویت هوش حسی_حرکتی
 • آمادگی در راستای نظم پذیری
 • تخلیه هیجانی مادرو کودک در فضایی شاد
 • تقویت حافظه شنیداری 
 • تقویت مهارت کلامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق تهران: ۰۲۱۳۳۲۰۹۶۳۰

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.