کاربا قیچی

 

کاربا قیچی از جمله مهارتهای بسیار مهمی است که کودکانمان باید درسنین پیش از دبستان بیاموزند

چرا که علاوه برهماهنگی چشم و دست زمینه ساز رشد مهارتهایی همچون :

 

۱- هماهنگی دو طرفه 

هنگامی که کودکان از قیچی استفاده می کنند، لازم است که از دو طرف راست و چپ بدن خود به طور

همزمان استفاده کنند.این به این دلیل است که هر دست وظیفه خود را انجام می دهد.یکی برش واقعی

را انجام می دهد در حالی که دست دیگر کاغذ را دارد 

۲- بهبود تمرکز و توجه 

در هنگام استفاده از قیچی تمرکز و توجه به بسیاری نیاز است. که همین امر زمینه ساز تقویت مهارت

تمرکز و توجه درکودکانمان است که در آینده در کارهایی مانند پیروی از دستورالعمل ها، انجام فعالیت ها

بسیار موثر است.

 

۳- بهبود مهارت همکاری انگشتان دست 

کار با قیچی در کودکانمان می تواند به تقویت قدرت دست و انگشتان کمک کند ، مهارت های لازم برای

کار انگشتان را توسعه دهد، همچنین برای تقویت مداد کاربردی لازم است که میتواند کنترل مداد و دست

خط کلی را افزایش دهد.

کار با قیچی
مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران

مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران

در مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر زمینه سازی در راستای رشد مهارت ها در حین اجرای

فعالیت هدفمند کار با قیچی ، نکات مهم از جمله :

۱- اطمینان از نحوه استفاده صحیح کودکان از قیچی 

۲- نکات اساسی در حین توسعه مهارت برش 

۳- پیشرفت مهارت قیچی

مورد توجه است تا رشد مهارت کار با قیچی بصورت صحیح و متناسب با سن کودکانمان اجرا شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

۴۴۱۵۶۹۵۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

کارگاه_مادر_و_کودک
#خانه_خلاقیت-غرب_تهران
#بازی
#کودک-خلاق
#کودکانه
#کار_با-قیچی
#مهدکودک_غرب_تهران
#پیش-دبستانی_غرب_تهران
#منطقه_۵
#فرزندپروری