پیش دبستانی و علوم

پیش دبستانی غرب تهران
علوم در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

 

برخی از فعالیت‌های علمی به بچه‌ها اجازه می‌دهد تا به تنهایی کاوش کنند – بدون اینکه آنها را از

روش علمی آگاه کنند. این فعالیت‌ها ارزشمند هستند، اما بچه‌ها همچنین می‌توانند از فعالیت‌های

ساختارمندتری که به صراحت روش علمی را آموزش می‌دهند، لذت ببرند. 

 

پیش دبستانی غرب تهران
علوم در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

اهمیت آموزش علوم 

 

علوم طبیعی شامل کلمات و مفاهیم علمی متعددی است که ممکن است همه به روش های خاصی

به هم مرتبط باشند. یک کلمه را می توان به عنوان یک برچسب با محتوای محدود، مانند نام یک شی،

دید اگر این کلمه برگرفته از تجربیات روزمره کودک در جهان باشد،به عنوان یک کلمه روزمره تعریف میشود.

اگر کلمه مربوط به علم باشد و از سوی مربی عمداً معرفی شده باشد ، می توان آن را یک کلمه علم

دانست. شکل‌گیری مفهوم، همانطورکه ویگوتسکی توصیف کرد، شامل دو سطح است: روزمره و علمی .

در سطح روزمره ، مفاهیم در نتیجه تعامل مستقیم با جهان آموخته می شوند . این در مورد توسعه درک

شهودی در مورد چگونگی انجام کارها است . این مفاهیم روزمره پایه و اساس یادگیری مفاهیم علمی را

ایجاد می کند . برای کودکان در موقعیت یادگیری، مفاهیم روزمره و علمی به گونه ای به هم مرتبط هستند

که غنی سازی در یکی بر دیگری تأثیر می گذارد و بالعکس . بدین ترتیب راه های جدیدی برای ارتباط با

دنیای علم ارائه می شود  .  کودکان پیش دبستانی با انجام دادن به بهترین صورت  یاد می گیرند ، بنابراین

فعالیت های علمی پیش دبستانی را انتخاب کنید که بر تجربیات عملی کودکانمان تأکید دارندو نیز به حداقل

توضیحات شما نیاز دارند.

 

پیش دبستانی غرب تهران
علوم در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

 

در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران علاوه برساختار عملی در اجرای فرآیند یادگیری علوم از مباحثی

استفاده میشود که متناسب با سنین کودکانمان و زمینه ساز رشد تفکر و ایده پردازی نیز باشد. 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

۴۴۱۵۶۹۵۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

 

#کارگاه مادر و کودک

#خانه خلاقیت غرب تهران

#پیش دبستانی غرب تهران

#مهد کودک غرب تهران

#بهترین پیش دبستانی غرب تهران

#بهترین مهد کودک غرب تهران

#کارگاه کودک

#علوم پیش دبستانی

#آموزش کودک

#بازی