هنر و خلاقیت کودکان

کودکان با مشارکت در فعالیت های هنری ، مهارت های مختلف را تمرین می کنند و در همه زمینه های

پیشرفت می کنند. هنر خلاق به رشد جسمانی ، اجتماعی ، شناختی و عاطفی کودکان کمک می کند.

کودکان همچنین در هنگام اختراع روش های جدید برای خلق هنر ، تخیل و آزمایش را تمرین می کنند.

فعالیتهای هنری خلاقانه بر روی فرآیند محصول تمرکز میکند، به این معنی که کارهایی که کودکان هنگام

ایجاد هنر انجام می دهند (احساس رنگ بین انگشتان دست، نگه داشتن مداد یا تجربه چسبندگی چسب)

از آنچه محصول نهایی به نظر می رسد مهمتر است. این تجربیات رشد و نمو را بیشتر از رنگ آمیزی یک

تصویر ارائه شده است.

در راستای تقویت هنر و خلاقیت در کودکانمان باید به نکات زیر توجه داشت:

 

۱- انتخابها

کودکانی که به آنها حق انتخاب داده می شود ، خلاقیت بیشتری نسبت به کودکانی که همه انتخابها را

برای آنها انتخاب کرده اند نشان می دهند.

مهدکودک غرب تهران
هنر و خلاقیت در مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران

۲- تحریک

محیط های فیزیکی که برای تحریک حواس طراحی شده اند می توانند حل مشکلات خلاقانه را افزایش

دهند. محیطی که هم تازگی و هم تنوع را ارائه دهد به خلاقیت بسیار کمک می کند.

 

۳- زمان بازی

بازی درست قبل از مشارکت در حل مشکلات می تواند منجر به تفکر خلاقانه تری شود.

 

۴- استقلال

 باید کودکان را تشویق نمود که آزادانه بدون راهنمایی بزرگسالان فکر کنند و عمل کنند ، اما در محدوده

قوانین.

هنر و خلاقیت
هنر و خلاقیت در مهد کودک خانه غرب تهران

۵- قرار گرفتن در معرض اجتماعات متنوع

به کودکان این فرصت را بدهید تا فرهنگ ها و شیوه های دیگر زندگی را ببینند و تجربه کنند تا به یادگیری

احترام به انتخاب های دیگران کمک کنند.

 

۶- تشویق

هنگامی که کودکان استعدادهای خاصی از قبیل توانایی ایجاد سوالات متعدد ، حافظه قوی ، مهارت های

پیشرفته خواندن یا پیش خواندن، مهارت های هنری یا سایر توانایی های بالاتر از حد متوسط ​​را نشان می

دهند ، بزرگسالان باید آنها را تشویق کنند تا مهارت های خود را توسعه داده و گسترش دهند.

 

مهدکودک غرب نهران
هنر و خلاقیت در خانه خلاقیت غرب تهران

مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران

در مهدکودک خانه خلاقیت غرب تهران ، در راستای تقویت خلاقیت در کودکانمان فعالیت هایی انتخاب 

میشود که سبب ایجاد تفکر خلاق در آنهااست تا زمینه ساز خلق ایده ها و هنرهای مختلف باشد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

۴۴۱۵۶۹۵۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat