مهارت نوشتن پیش دبستانی

اهمیت مهارت نوشتن در سنین پیش دبستانی بسیار زیاد است و نقش بسیاری در نوشتار

کودکانمان در سنین دبستان و بالاتر دارد.

 

پیش دبستانی غرب تهران
مهارت نوشتن در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

 

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

کودکان معمولاً در سنین پیش دبستانی شروع به کشیدن خطوط مستقیم و دایره ای می کنند.

 کودکان پیش دبستانی حتی ممکن است این خطوط و اشکال را برای ترسیم افراد و اشیا کنار

هم قرار دهد. در راستای تقویت مهارت نوشتاری در کودکان پیش دبستان میتوان:

۱- مداد رنگی و گچ به کودکان بدهید تا تمرینی در راستای نحوه صحیح مداد دست گرفتن باشد.

۲- کودکان خود را تشویق کنید تا خطو ط ساده بالا به پایین و چپ به راست را در یک صفحه 

ردیابی کنند و سعی کنند تا انتها روی خطوط بماند.

۳- به کودکان خود فرصت دهید تا با مطالب دیگر بنویسد و نقاشی کند. به عنوان مثال ، کودک شما

می تواند خطوطی را در ماسه یا گل بکشد، با انگشت خود حروف را روی تابلوها بشناسد، از خمیر

بازی حروف سه بعدی ایجاد کند و غیره. 

پیش دبستانی غرب تهران
پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

در پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران در استای تقویت مهارت های نوشتاری از بازی های

خلاقانه استفاده میشود تا علاوه بر جذابیت آموزش ، ماندگاری فرایند یادگیری در کودکانمان افزایش یابد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat

 

 

#کارگاه مادر و کودک

#خانه خلاقیت غرب تهران

#مهد کودک غرب تهران 

#پیش دبستانی غرب تهران

#پیش دبستان

#آموزش و بازی

#کودک خلاق

#منطقه ۵

#بازی کودکانه

#اموزش پیش دبستان

#مادر و کودک