معرفی بازی ساخت و ساز و اهمیت آن در رشد کودک

ساخت و ساز علاوه بر سرگرمی و جذابیت سبب رشد بسیاری از مهارت در کودکانمان است.

از جمله :

۱- رشد مهارت های حرکتی

کودکانمان در حین ساخت و ساز برای کنترل ماهیچه های دستان از انگشتان خود استفاده می کنند که همین امر تمرینی در راستای تقویت مهارتهای حرکتی ظریف کودکانمان است.

۲- رشد مهارت حل مساله

در حین ساخت و ساز کودکانمان فرصت آزمون و خطا دارند همین امر به آنها کمک می کند تا برای پیدا کردن راهکار به بیش از یک راه حل دست یابند.

۳- رشد هماهنگی عملکرد دست و چشم

در حین ساخت و ساز در واقع چشمان میبینند و انعکاس سیگنال های مغز به دستان می رسد و دستان عمل

می کنند همین امر تمرین صحیح و مناسب در راستای تقویت عملکرد دست و چشم در کودکانمان است.

۴- رشد پشتکار

در حین بازی ساخت و ساز کودکانمان با چالش های بسیاری روبرو می شوند اما ادامه ساخت و ساز سبب می شود تا آنها تسلیم نشدن و پشتکار را یاد بگیرند.

مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران

در مهد کودک خانه خلاقیت غرب تهران بازی های ساختنی در راستای تقویت خلاقیت کودکانمان قرار می گیرد .

چرا که اینگونه بازی ها فرصتی است تا کودکانمان ایده های ذهن خود را به مرحله اجرا در آورند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمائید

۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat