🎺🎺🎺🎺🎺 کارگاه  ژیمناستیک

گروه سنی : ۴_۶سال. 

مربی و کارشناس ارشد 

فرنوش نوروزی👯‍♂️👯‍♂️

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

 👇👇

۴۴۰۰۰۵۴۲☎️

۴۴۰۲۰۸۹۴☎️

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987