📣📣📣📣📣📣📣📣 .

.

كارگاه داريم …چه كارگاهي 🍪

كارگاه نانوا كوچولو 🥖🍪 اشنايي با مفهوم برکت

آشنایی با نانهای مختلف

آشنایی با پروسه پخت نان، 

ساخت خمیر نان و قالب زنی ، بازی های متفاوت با آرد 🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺

هیجان انگیز ترین قسمت کارگاه مراحل پخت نان وخوردن آن با ……………..😋😋😋😋

همه و همه فقط: ٣٠هزارتومان😳

مكان : صادقيه 

زمان :  دو شنبه و سه شنبه ٢٤و٢٥ دي ماه 

در دوسانس 

#مادروكودك 

#بدون والد 

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر 👇👇👇

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987

.

☎️44000542

☎️44020894 .

.

اهداف كارگاه؛

تقويت حس لامسه 

تقويت مهارت دست ورزي 

تقويت قدرت تجسم و تخيل

تقويت قدرت اعتمادبنفس .

.