کلاسهای پرهیجان  قصه و نمایش خلاق 🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭.

#مادرو کودک

٢/۵-٣/۵سال👶👧

#بدون والد 

٣/۵_۶سال👦🧒

👩‍🎓:#فاطمه خدابنده لو :

مجری و بازیگر تئاتر و تلویزیون 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام 👇👇

. ۴۴۰۰۰۵۴۲☎️

۴۴۰۲۰۸۹۴☎️

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987