#كارگاه خداحافظ پوشك. 

با حضور

 #مريم مرشدي

مشاور كودك و فرزندپروري. .

. ✅٢ جلسه (١جلسه فقط مادر ١جلسه مادروكودك) .

.

. 💰١٢٠/٠٠٠تومان .

.

ثبت نام دوره جديد اغاز شد .

.

‏‌‎اطلاعات بيشتر جهت ثبت ‏نام👇👇👇

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987

.

44020894☎️

44000542☎️