قصه و نمایش خلاق کودک

 

قصه و نمایش خلاق
کارگاه کودک خانه خلاقیت غرب تهران

اهداف قصه و نمایش خلاق :

 

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه کودک خانه خلاقیت غرب تهران

 

زمینه سازی بروز خلاقیت و ایده پردازی

تقویت جرآت ورزی و اعتمادبنفس

تقویت مهارت های کلامی

تقویت مهارت های حرکتی

تقویت اعتماد بنفس

تقویت مهارتهای حرکتی

تقویت عزت نفس

 

خانه خلاقیت غرب تهران
کارگاه کودک خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت غرب تهران

در کارگاه های کودک خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر رشد مهارتهادر کودکان، رشد خلاقیت ،

تقویت تفکر خلاق،رشد مهارتهای ارتباطی،اجتماعی در کودکانمان بسیار اولویت دارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۰۲۱۴۴۱۵۶۹۵۵

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

http://instagram.com/khanehkhallaghiat