خانه خلاقیت صادقیه

خانه خلاقیت صادقیه دکتر برزگر

دارای کادری مجرب و آزموده در حوزه کودک و روانشناسی

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی

برگزارکننده انواع کارگاههای مختلف

 • مادرو کودک و بدون والد
 • در فضایی شاد و پرهیجان 

 

 

خانه خلاقیت صادقیه

هفت سال اول زندگی کودکانمان مهم ترین زمان در پرورش مهارتهای آنها است و

در این دوران زمینه های ایده پردازی ، خلاقیت و کارآفرینی

در کودکانمان به تکامل می رسد .

در این مرکز اولویت ما شادی و آموزش همراه با بازی است.

 

جهت کسب اطلاعات و  آشنایی بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 

 


 کار گاه های تخصصی مادرو کودک / پدروکودک

ویژه گروه سنی: یک سال به بالا

کارگاه بازی مهارتی

در راستای تقویت :

 • مهارتهای ارتباطی با فرزند
 • مهارتهای کلامی
 • مهارتهای شنیداری
 • مهارتهای دستی
 • مهارتهای دوست یابی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 


کارگاه دست ورزی

کارگاه مادروکودک

در راستای تقویت:

 • مهارتهای ظریف
 • مهارتهای انگشتان دست 
 • خلاقیت
 • ایده پردازی
 • اعتماد به نفس 
 • تحریک حواس لامسه 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 

 


کارگاه قصه و نمایش خلاق

کارگاه نمایش خلاق

در راستای تقویت :

 • مهارت ایده پردازی 
 • مهارت جرات ورزی
 • مهارت کلامی
 • اعتمادبنفس 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 

 


کارگاه نقاشی خلاق

در راستای تقویت:

 • مهارت خلاقیت
 • مهارت دست ورزی 
 • رنگ شناسی
 • تخلیه هیجان 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 

 

 

 


کارگاه خلاقیت و IQ

در راستای تقویت:

 • مهارت تفکر
 • مهارت ایده پردازی
 • مهارت نوآوری و ابداع
 • هوش فضایی،منطقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 

 

 


استعدادیابی

استعدادیابی

در راستای تقویت  و کشف :

 • نقاط قوت و توانایی ها
 • برطرف سازی نقاط ضعف و توانمندسازی ان

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 


بازی و موسیقی

کارگاه موسیقی

در راستای تقویت:

 • عضلات و ماهیچه های دست و پا 
 • ایجاد حس مشارکت و همکاری
 • تقویت حافظه 
 • تقویت گوش موسیقیایی

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 


چرتکه

کارگاه چرتکه

در راستای تقویت:

 • مغز
 • حافظه تصویری
 • مهارت شنوایی
 • هوش ریاضی
 • تجسم

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 


کارگاه تخصصی ورزشی /مهارتی حرکتی

ورزش

در راستای تقویت :

 • مهارتهای حرکتی درشت
 • مهارتهای ذهنی
 • مهارتهای دوست یابی
 • قدرت توجه و مرکز
 • کاهش تنش و اضطراب

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
 • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳

 

 


کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادروکودک

کارگاه هنرو خلاقیت

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک من قوی

کارگاه مادروکودک

آب بازی

کارگاه مادروکودک