تماس باما

شماره تماس:

 

خانه خلاقیت صادقیه :

  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۲ 
  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۳

خانه خلاقیت غرب تهران:

  • ۰۲۱-۴۴۱۵۰۵۲۶
  • ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق :

  • ۰۲۱-۳۳۲۰۹۶۳۰
  • ۰۹۱۲۹۳۵۵۹۸۷

باشگاه ورزشی کودک :

  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۴
  • ۰۹۳۶۴۰۶۴۰۰۸

باشگاه ورزشی بانوان : 

  • ۰۲۱-۴۴۱۲۵۳۴۹
  • ۰۹۱۲۴۱۶۱۶۴۵