تماس باما

شماره تماس:

 

خانه خلاقیت صادقیه :

  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۲ 
  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۳

خانه خلاقیت غرب تهران:

  • ۰۲۱-۴۴۱۵۶۹۵۵
  • ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

خانه خلاقیت شرق :

  • ۰۲۱-۳۳۲۰۹۶۳۰
  • ۰۹۱۲۹۳۵۵۹۸۷

باشگاه ورزشی کودک :

  • ۰۲۱-۴۴۱۵۶۹۵۵
  • ۰۲۱-۴۴۰۰۰۵۴۴

باشگاه ورزشی بانوان : 

  • ۰۹۱۲۴۱۶۱۶۴۵