باشگاه ورزشی کودک

باشگاه ورزشی کودک

باشگاه ورزشی کودک 

در راستای تقویت مهارتهای حرکتی برگزار می‌کند:

انواع رشته‌های تخصصی، مخصوص کودکان بالای ۷ سال (رشته‌های رزمی و ……)

انواع رشته‌های پایه مخصوص کودکان ۷-۳ 

دوره‌های تخصصی آمادگی جسمانی، باله، یوگا
و دوره‌های ورزش مادر و کودک 
دوره‌های تخصصی حرکات اصلاحی 
دوره‌های تخصصی رفتارحرکتی و رشد حرکتی ویژه کودکان اوتیسم 
تحت نظارت کارشناسان تربیت بدنی و مربیانتخصصی کودک 
مجهز به تجهیزات متفاوت از جمله دیواره صخره نوردی، نردبان قدرتی، راپل، فضای سبز و…..
جلوگیری از فقر حرکتی و تقویت مهارتهای پایه از سنین کودکی آغاز می‌شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

کلاس آمادگی جسمانی:

اهداف:

 • توسعه مهارت های حرکتی
 • توسعه فیزیکی،روانی و ذهنی
 • تقویت عضلات درشت
 • تخلیه هیجان
 • تقویت استقامت
 • تقویت انعطاف پذیری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

کاراته

کلاس کاراته

اهداف:

 • تقویت دقت و تمرکز
 • آموزش احترام و ادب
 • تخلیه هیجان
 • نظم پذیری
 • تقویت عضلات ریزودرشت
 • تقویت اعتمادبنفس
 • تقویت جرآت ورزی
جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

باله

کلاس باله

اهداف:

 • تقویت انعطاف پذیری
 • تقویت تعادل
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت خلاقیت
 • ترکیب و ساختن حرکات جدید
 • تقویت کار تیمی
 • تقویت مهارت ارتباطی
جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

کلاس یوگا

اهداف:

 • تقویت اعتمادبنفس
 • هماهنگی بین اعضای بدن
 • سلامت روح و روان
 • افزایش تمرکز
 • تقویت سطح آگاهی
جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

ژیمناستیک

 

کلاس ژیمناستیک

اهداف:

 • تقویت انعطاف پذیری
 • تقویت روحیه اجتماعی
 • تقویت مسیولیت پذیری
 • تقویت حس مشارکت
 • تقویت قوای ذهنی
 • تقویت تفکر
جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵ 

کلاس حرکات اصلاحی:

اهداف:

 • بررسی ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

خانه خلاقیت صادقیه: ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۴

خانه خلاقیت غرب تهران: ۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵