آموزش ریاضی پیش دبستانی

پیش دبستانی غرب تهران
بازی ریاضی در پیش دبستانی غرب تهران

 

مزایای استفاده از بازی در آموزش ریاضی پیش دبستانی خانه خلاقیت غرب تهران

 

۱- ایجاد موقعیت های معنی دار :

برای استفاده از مهارت های ریاضی توسط بازی ها در کودکانمان ایجاد می شود.

۲- ایجاد انگیزه :

کودکان آزادانه شرکت می کنند و از بازی لذت می برند.

۳- ایجاد نگرش مثبت :

بازی ها با ایجاد ترس از شکست و خطا ، فرصت هایی را برای ایجاد خودپنداره و ایجاد
نگرش مثبت نسبت به ریاضیات فراهم می کنند.

۴- ایجاد افزایش یادگیری :

بازی ریاضی در مقایسه با فعالیت های رسمی تر ، به دلیل افزایش تعامل بین کودکان ، ایجاد
فرصت های آزمایش ایده های بصری و استراتژی های حل مسئله، یادگیری بیشتری را فراهم می آورد. 

۵- ایجاد سطوح مختلف تفکر:

بازی ها می توانند به کودکان اجازه دهند در سطوح مختلف تفکر عمل کنند و از یکدیگر یاد بگیرند.در
گروهی از بچه ها که مشغول بازی هستند ، ممکن است یک کودک برای اولین بار با مفهومی روبرو
شود دیگری ممکن است درک خود را از این مفهوم توسعه دهد ، و سوم ادغام مفاهیم قبلاً آ موخته
شده است. 

۶- فرصت ارزشیابی : 

تفکر کودکان اغلب از طریق اقدامات و تصمیماتی که در طول بازی می گیرند آشکار می شود ، بنابراین
معلم این فرصت را دارد که در شرایط غیر تهدیدآمیز،تشخیص و ارزیابی یادگیری را انجام دهد.

۷- استقلال :

کودکان می توانند مستقل از معلم کار کنند. قوانین بازی و انگیزه کودکان معمولاً آنها را سرکار نگه می دارد.
پیش دبستانی غرب تهران
بازی ریاضی در پیش دبستانی غرب تهران

آموزش پیش دبستانی در خانه خلاقیت غرب تهران

آموزش پیش دبستانی در خانه خلاقیت غرب تهران علاوه بر رشد مهارت های ریاضی در کودکانمان
زمینه ساز رشد خلاقیت و ایده پردازی نیز در آنها است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵
۴۴۱۵۶۹۵۵
#خانه_خلاقیت_غرب-تهران
#پیش_دبستانی_غرب_تهران
#آموزش_کودک
#آموزش_پیش_دبستانی
#روانشناسی_آموزش
#منطقه_۵
#کودک_خلاق
#کارگاه-مادر_و_کودک
#تربیت_کودک
#فرزندپروری
#دکتر-محسن-برزگر_خلیلی