كارگاه موسيقي(ارف)🎺🎷🎺🎷

روزهاي چهارشنبه

⏰١٦-١٧

مربي:مرجان علي

مزایای نواختن موسیقی

۱- افزایش ظرفیت حافظه
۲- بهبود دادن مدیریت زمان و مهارتهای سازماندهی
۳- افزایش مهارت کار تیمی
۴- افزایش پشتکار
۵- بهبود توانایی ریاضی
……

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر 👇👇

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987

44000542☎️

44020894☎️