💕💕 اگر فرزند شما حاضر نیست به ماسه، نمک، مربا، آرد ، ماست، گل، رنگ انگشتی و … دست بزند ، و یا اگر دستش کثیف شد با اصرار از شما می خواهد که دستش را بشویید، نشانه تمیزی و بهداشت کودک نیست!این رفتار نشانه حساسیت لمسی کودک است و اگر ادامه پیدا کند می تواند منجر به وسواس شود.بازی هایی مثل ماست بازی، رنگ بازی، شن بازی، گل بازی وماكاروني بازي …. می تواند در دراز مدت این واکنش های لمسی را از بین ببردو سبب بروز خلاقيت شود

درصورتيكه  کودک از تماس با مواد بی ضرر و مفید منع شود:👈بذر #وسواس در ذهن او کاشته خواهد شدو بايد بدانيم كه اينگونه تماسهاي حسي  به معنای کثيفي نیست .بچه ها ميتوانند با مواد بی ضرر و مفید تماس داشته باشند و سپس تمیز شوند،اين بخشي از مراحل رشد و زمينه اي جهت بروز خلاقيت در كودكان است .

#كارگاه مادروكودك

#بازي حسي 

#خلاقيت