مشاورو مدرس کارگاه مادرو کودک بازی حرکتی خلاقانه

زینب تیموری راد                           

 متولد :١٣٥٩

تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

1-دوره های آموزشی و تخصصی طی شده:

دوره ی تخصصی کامل بازی درمانی از دانشگاه تهران

( کودک محور، روان پویشی ، شناختی رفتاری ، رهنمودی )

– دوره تخصصی کامل سینی شن بازی درمانی ازدانشگاه تهران

ازدانشگاه تهران -دوره آزمونهای تشخیصی هوش کودکان

(وکسلر و بینه)

-ADHDکارگاه تخصصی بازی درمانی کودکان

-cbtدوره آموزشی فرزندپروری ودرمان شناختی رفتاری کودک

دوره تربیت مربی هنر کودکان درآموزشگاه هنرهای تجسمی سرزمین باران

دوره مقدماتی ساخت عروسکهای نمایشی

Theraplayکارگاه بازی درمانی مبتنی بر دلبستگی

دوره آموزشی مقدماتی و تکمیلی  ارتقاء دانش و مهارت مدیران مهدهای کودک

دوره آموزشی کارگاه مهارتهای زندگی کودکان (ده گانه )

دوره تربیت مربی پیش دبستان و ابتدائی

طی نمودن 500 ساعت کارورزی (بازی درمانی ، آزمونهای هوش کودکان ، اختلالات یادگیری ، یکپارچگی حسی )

تحت نظارتسازمان نظام روان شناسی ومشاوره ایران

-دوره آموزشی مونته سوری از کانون پرورشی فکری کودکان

-کارگاه تربیت مربی مادروکودک

-کارگاه تربیت مربی مادروکودک (کودکان 6تا 12 ماه)

کارگاه بازی های ریتمیک

کارگاه قصه گوئی کودکان

کارگاه هوش های چند گانه گاردنر

_ دوره های آموزش مربی هنرو خلاقیت کودکان

و نقاشی کودکان را طی نموده ام

و مدارک مربوطه را از معتبرترین موسسه ی هنرو خلاقیت،

سرزمین باران تحت نظارت سازمان تیلیغات

وارشاداسلامی دریافت کرده ام.

 

2-سوابق کاری وآموزشی :

از سال 1384 تا 1389  مدرس مهد کودک و پیش دبستانی

(مربی نمونه منطقه 5)

-از سال 1389  تا سال 1395 مدیر داخلی  و مدیر آموزشی

مهد کودک(مناطق14،6و2)

– از سال 1395 تا کنون به عنوان  مشاور ، بازی درمانگر

و آزمونگر سنجش هوش کودکان

ودرمانگراختلالات یادگیری کودکان (منطقه 1)

-تجربه مشاوره ودرمان کودکان کار دفترمرکزی(خیریه)

– تجربه مشاوره و درمان کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

مرکز دارالقرار(خیریه)

-تجربه کارخلاقیت با مراکزآسیب های اجتماعی(خیریه)

 

3-مدرس کارگاه مادروکودک بارویکردبازی درمانی

ومهارتهای رشدی کودکان

– ازسال 94 تاکنون آزمونگرمدارس منطقه1

– ازسال 95تاکنون آزمونگرکلینیک مرکزمشاوره آفتاب منطقه 1

– ازسال 94تاکنون آزمونگر مهدهای کودک برای استعدادیابی

– ازسال 95 تاکنون مدرس کارگاه تخصصی مادروکودک

تحت عنوان بازیهای حرکتی و هدفمند

-مدرس کارگاه  تخصصی مادروکودک برای کودکان 6تا 12 ماه .

 

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر 👇👇

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987

44020894☎️

44000542☎️